Zakres pomocy

Psychoterapia

Spotkanie z psychologiem pozwala rozpocząć drogę do korzystnych zmian i zrozumieć przyczyny przeżywanych emocji. Jego zadaniem jest ukierunkowanie procesu psychoterapii tak, aby pomóc Klientowi odnaleźć najlepsze dla Niego rozwiązania.

Oferuję psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.

kobieta-piszaca-na-laptopie

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to jedno lub kilka spotkań z psychoterapeutą. Celem jest przyjrzenie się zgłaszanym problemom, wspólne szukanie i zaplanowanie dostosowanych indywidualnie,
konkretnych, realistycznych działań oraz form pomocy. W zależności od sytuacji konsultacja może stanowić doraźną pomoc, zakończyć się przekierowaniem do innego specjalisty lub być początkiem dłuższego procesu terapeutycznego. Dzięki konsultacji możliwe jest otrzymanie wsparcia, uzyskanie lepszej orientacji w naturze problemu, a także uzyskanie informacji i wskazówek pomocnych w rozwiązaniu bieżących trudności.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa jest skoncentrowana na wypracowaniu sposobów radzenia sobie z konkretną sytuacją kryzysową. Taka forma terapii ma zazwyczaj określony termin zakończenia i obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu cotygodniowych spotkań.

W terapii długoterminowej klient ma możliwość głębszej analizy na przestrzeni historii życia i zrozumienia siebie (swoich emocji, myśli i zachowań), prowadzi do zmian postawy czy sztywnych schematów. Taka forma terapii nie ma z góry ustalonego terminu zakończenia. Czas trwania określają obie strony uznając, że nastąpiły oczekiwane zmiany. Terapia długoterminowa trwa zazwyczaj kilkanaście miesięcy, lecz może trwać nawet kilka lat.

psycholog-robiacy-notatki-podczas-spotkania-z-pacjentka
mezczyzna-zwierzajacy-sie-psychoterapeucie-ze-swoich-problemow
Mand and woman couple sitting on sofa with hands together at home

Terapia par i małżeństw

Terapia par skierowana jest do osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, niezależnie od stażu relacji czy orientacji seksualnej. Koncentruje się na rozwiązaniu trudności doświadczanych przez parę (np. niezgodność na poziomie wartości, podejście do rodzicielstwa, finanse, intymność, czas wolny, problemy w komunikacji) czy poradzeniu sobie z kryzysem (np. zdrada, pojawienie się/niemożność posiadania dziecka, choroba/niepełnosprawność, ważna strata). Celem terapii jest wzajemne zrozumienie się partnerów i znalezienie wspólnych rozwiązań. W toku pracy terapeutycznej para przygląda się źródłom problemów, nabywa umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego radzenia sobie z trudnościami w przyszłości.

Rozwój osobisty

Rozwój osobisty to odkrywanie własnych możliwości, poznawanie siebie, stawianie pytań o kierunek zmian. Rozwijamy się w każdym doświadczeniu, każdy moment życia daje nam nowe szanse, nowe alternatywy. Aby zwiększać satysfakcję i jakość życia, zmianom tym może również towarzyszyć trener czy psycholog, który dyskretnie ukierunkowuje proces czy pomaga w osiąganiu postawionych celów. Stoi on trochę z boku, zadając pytania inspiruje do podejmowania prób zmiany perspektywy, działania czy nowych doświadczeń.

W ramach pracy nad rozwojem osobistym oferuję możliwość pracy własnej w formie spotkań indywidualnych. Podczas sesji indywidualnych określane są cele, a następnie dobierane są metody pracy oraz ustalana jest częstotliwość spotkań.

Rozwój osobisty to również możliwość skorzystania z doświadczenia pracy w grupie w formie warsztatów rozwojowych czy szkoleń. Firmy, organizacje, instytucje zainteresowane rozwojem swoich pracowników zapraszam do kontaktu. Z przyjemnością przygotuję ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.

Przykładowa tematyka:

efektywność i zadowolenie z siebie
radzenie sobie ze stresem
work life balance
zwiększanie poczucia wartości i pewności siebie
ulepszanie relacji z innymi
sztuka komunikacji
poszukiwanie spełnienia w rolach życiowych/zawodowych
podejmowanie decyzji
wprowadzanie zmian
zwiększenie zadowolenia z życia
mezczyzna-i-kobieta-trzymajacy-sie-za-rece

Psychoonkologia

Psychoonkolog to osoba, która jest gotowa towarzyszyć w doświadczeniu chorowania, w przebiegu procesu zdrowienia czy w przejściu przez bolesny okres żałoby. Jest to psycholog, który pomaga zrozumieć i radzić sobie z emocjami, jakie pojawiają się podczas kryzysu zdrowotnego. Jego zadaniem jest również wspieranie w odkrywaniu i wprowadzaniu sposobów polepszających jakość życia pomimo doświadczenia choroby.

Jestem gotowa słuchać, rozmawiać na tematy, też te trudne, związane z chorobą nowotworową. Jako psycholog, psychoonkolog i jako człowiek zapraszam do spotkania i rozmowy, towarzyszenia w emocjach ale również w nauce i rozwijaniu nadziei niezależnie od etapu choroby. Pomoc psychoonkologiczna skierowana jest zarówno do osób chorujących, jak i ich rodzin, bliskich osób wspierających chorego. Spotkania najczęściej przybierają formę doraźnej pomocy psychologicznej (w sytuacji diagnozy choroby nowotworowej lub w innym kryzysowym momencie jej przebiegu, np. wznowa, choroba rozsiana).

Możliwa jest również terapia krótkoterminowa, która obejmuje kilka do kilkunastu spotkań poświęconych pracy nad aktualnymi trudnościami chorującego, a także jego bliskich. Dzięki pomocy psychoonkologicznej osoba chorująca i/lub osoby wspierające mają możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego na różnych etapach choroby nowotworowej.

mloda-kobieta-na-wizycie-u-psychologa

Jak przygotować się do wizyty / FAQ

Jak przygotować się na pierwsze spotkanie?

Nie trzeba się szczególnie przygotowywać do pierwszego spotkania. Początkowe sesje mają na celu rozpoznanie problemu i poznanie potrzeb Klienta oraz ustalenie celów terapii, planu leczenia i metod pracy.

Czy mogę zaufać psychologowi?

Wszystko to, co jest powiedziane czy zapisane w trakcie sesji przez terapeutę jest objęte tajemnicą zawodową. Psycholog jest zwolniony z tej tajemnicy tylko w wyjątkowych przypadkach prawdopodobieństwa zagrożenia życia i zdrowia Klienta lub innych osób. Psycholog nie ocenia, nie wywiera presji na Kliencie, a zaufanie buduje się w trakcie relacji terapeutycznej. 

Co mogę zyskać dzięki psychoterapii?

poprawa samopoczucia, pokonanie lęków, zmniejszenie cierpienia
znalezienie nowych strategii radzenia sobie z trudnościami
nauczenie się sposobów radzenia ze stresem, napięciem
zwiększenie samooceny i poczucia wpływu
zrozumienie przyczyn obecnych trudności, niezdrowych schematów
rozumienie emocji swoich i innych ludzi
zmiana ograniczających przekonań dotyczących siebie, ludzi, świata
większa satysfakcja w codziennym funkcjonowaniu
poprawa w relacjach międzyludzkich

Co to jest kontrakt terapeutyczny?

Kontrakt to zasady terapii obowiązujące zarówno Klienta, jak i Terapeutę, m.in. wynagrodzenie psychologa, czas trwania, cele terapii, formy kontaktu, sposoby umawiania/odwoływania sesji.

Jak długo trwa terapia?

Długość procesu jest ustalana indywidualnie, zależnie od rodzaju i nasilenia problemu. Czasami jest to kilka miesięcy, ale może trwać nawet kilka lat. Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu i trwają 50 minut. Koniec terapii jest ustalany wspólnie przez Klienta i Terapeutę. Wtedy umawiana jest zwykle określona ilość sesji w większych odstępach czasu. Sesje te mają na celu podtrzymanie efektów terapii.

Czym się różni psycholog, psychoterapeuta i psychiatra?

Psycholog – absolwent magisterskich studiów psychologicznych, zajmuje się diagnozą psychologiczną, udzielaniem wsparcia oraz porad psychologicznych

Psychoterapeuta – absolwent specjalistycznego podyplomowego szkolenia w psychoterapii, trwającego minimum 4 lata, prowadzi psychoterapię

Psychiatra – absolwent studiów medycznych posiadający specjalizację z psychiatrii, stawia diagnozę, w razie potrzeby zaleca odpowiednie środki farmakologiczne, wystawia zwolnienie lekarskie

Jeśli potrzebujesz odpowiedzi na inne pytania dotyczące terapii, zapraszam do kontaktu poprzez formularz na stronie.

Scroll to Top